A A

Master časovnik – centralni sat

Osnovi zadatak centralnog časovnika serije MC-100 je tačno merenje realnog vremena i prikazivanje tačnog vremena i datuma sa mogućnošću slanja informacija na elektronske displeje serije EDN-6000 i EDN-10000. Za izvršavanje ove funkcije uređaj sadrži port za slanje informacija na displeje. Kroz isti port šalju se informacije i za vremenski i za datumski displej. Svi satovi serije MC-100 imaju mogućnost sinhronizacije do 100 elektronskih displeja serije EDN-6000 i EDN-10000.

Matični časovnik – centralni satsatovi_oznakeKod nas su najčešće u upotrebi sledeća dva tipa master časovnika:

Master časovnik MC-100DCF je verzija centralnog časovnika sa radio kontrolom. Ova verzija vrši preuzimanje vremena radio putem sa dugotalasnog radio predajnika iz Frankfurta na frekvenciji od 77.5KHz. Prikaz vremena i datuma kao i statusi prijema radio signala se prikazuju na LCD displeju sa 2 x 16 karaktera. Ovaj tip časovnika vrši automatsko prebacivanje zimsko / letnje vreme.

Master časovnik MC-100GPS je verzija centralnog časovnika sa radio kontrolom koja preuzima tačno vreme sa GPS satelita. Prikaz vremena i datuma kod ovog modela se vrši na LCD displeju 2 x 40 karaktera, ova verzija takođe poseduje automatsko prebacivanje zimsko / letnje vreme.

Uređaj je u potpunosti zaštićen od padova sistema za napajanje, tj. sadrži baterijski “back-up”, sa kojim je u stanju da održava funkciju merenja tačnog vremena u periodu od pet godina bez priključenja na mrežu. Baterija se troši samo u slučaju kada je centralni sat ostao bez napajanja 220V.

Lokalni časovnici

Elektronski displeji serije EDN-6000 i EDN-10000

Lokalni časovnici serije EDC-6000

Modeli sa oznakom EDC-6000 predstavlju displeje za cifarsko prikazivanje vremena i datuma.

edc6000satovi1

Vreme se prikazuje u 24 časovnom modu. U radu na mreži odnosno povezan na MC-100 sinhronizuje se sa vremenskom bazom centralnog sata. Centralni sat emituje sinhronizacioni impuls svake sekunde. Pokazivač po prijemu sinhronizacionog impulsa ukoliko

Vreme se prikazuje u 24 časovnom modu. U radu na mreži odnosno povezan na MC-100 sinhronizuje se sa vremenskom bazom centralnog sata. Centralni sat emituje sinhronizacioni impuls svake sekunde. Pokazivač po prijemu sinhronizacionog impulsa ukoliko je to potrebno vrši korekciju prikaza na displeju.\r\nNapon napajanja je 220V/50Hz ali po zahtevu je moguće isporučiti uređaje za bilo koji drugi napon napajanja/učestalost, a potrošnja je do 20 W.

Za sinhronizaciju sa centralnim satom potrebna je dvožična veza sa centralnim satom.

Cifre na displeju su visine 57 mm i izrađene od visokokvalitetnih 7-segmentih LED displeja diplejima mogu biti u zelenoj, žutoj, crvenoj ili plavoj boji. Cifre su čitljive sa 50 m, što se može i povećati primenom kućišta i displeja sa većim kontrastom, pri normalnim metereološkim uslovima.

Displeji se standardno isporučuju u aluminijumskom kućištu plastificiranom u crnu mat ili signalno belu boju, ali se po želji može izabrati boja iz raspoložive ton karte.

Jednostrani displeji se po želji mogu postaviti na zid ili da vise okačeni o plafon ili konstrukciju.

Dvostrani displeji se mogu postaviti samo da vise jer ima displej sa obe strane i pogodan je za hodnike ili prolaze.

u mogućnosti smo da isporučimo i satove serije EDC-10000 koji su istih tehničkih karakteristika kao i serija EDC-6000 osim što su cifre visine 100 mm, te su shodno tome čitljiviji i sa većih rastojanja.

Specijalni lokalni časovnici serije HS

hsserija

Vreme se prikazuje u 24 časovnom modu. U radu na mreži odnosno povezan na MC-100 sinhronizuje se sa vremenskom bazom centralnog sata. Centralni sat emituje sinhronizacioni impuls svake sekunde. Pokazivač po prijemu sinhronizacionog impulsa ukoliko je to potrebno vrši korekciju prikaza na displeju.

Napon napajanja je 220V/50Hz ali po zahtevu je moguće isporučiti uređaje za bilo koji drugi napon napajanja/učestalost, a potrošnja je do 10 W.

Za sinhronizaciju je potrebna dvožična veza sa centralnim satom, a posebno se izvode tasteri za aktiviranje i resetovanje elektronskih displeja – štoperice.

Cifre na displeju su izrađene od visokokvalitetnih 7-segmentih LED displeja. Displeji se standardno isporučuju u aluminijumskom kućištu plastificiranom u crnu mat ili signalno belu boju, ali se po želji može izabrati boja iz raspoložive ton karte.

Jednostrani displeji se po želji mogu postaviti na zid ili da vise okačeni o plafon ili konstrukciju, a moduli za ugradnju se isporučuju bez kućišta.

Cire na diplejima mogu biti u zelenoj, žutoj, crvenoj ili plavoj boji.