A A

Liftovi za stambene i poslovne objekte

Preduzeće LSP d.o.o. može Vam obezbeiti sve vrste liftova za stambene i poslovne objekte.\r\nU mogućnosti smo da Vam ponudimo električne liftove sa i bez mašinske prostorije, sa dvobrzinskim i frekventno regulisanim pogonima.\r\nU današnje vreme posebno su interesantni električni liftovi bez mašinske prostorije kod kojih se kompletna oprema lifta nalazi u voznom oknu.

\r\n

Našim propisima definisane su dimenzije i broj liftova za stambene zgrade zavisno od izabranog programa a podloge za projektovanje liftova možete pogledati ovde.

\r\n

Za izbor liftova za poslovne zgrade situacije je nešto komplikovanija i postoje posebni proračuni za izbor tipa, veličine i broja liftova u zavisnosti od broja ljudi u objektu, zavisno od tipa objekta (kancelarije, hoteli, restorani) te vas molimo da ukoliko su Vam potrebne podloge za izbor i tip liftova za poslovne zgrade da nam se obratite.

\r\n

Tehnički katalog sa osnovnim podacima i podlogama za projektovanje možete pogledati na sajtu www.doppler.gr klikom ovde. A osnovne podloge – crteze mozete pogledati ovde.

\r\n

Mogućnosti izbora opreme za kabine i vrata su mnogostruke, i moćete ih pogledati ovde.

\r\n

\r\n\r\n

Liftovi za prevoz automobila

\r\n

\r\n

\r\n\r\nUsled sve većih zahteva za prevoz automobila liftom do podzemne garaže u mogućnosti smo da Vam ponudimo par rešenja sa hidrauličnim liftom.\r\n\r\nOvde mozete pogledati podloge liftova za prevoz automobila. \r\n\r\nLiftovi mogu pored standardnih pozivnih kutija biti snabdeveni uređajem za upravljanje daljinskim upravljačem. na taj način vozač može upravljati liftom bez potrebe za napuštanjem vozila, odnosno može upravljati liftom daljincem kao što upravlja automatskom ulaznom kapijom ili sl.\r\n

\r\n\r\n

Servisiranje liftova

\r\n

\r\n

\r\n\r\nRedovno mesešno servisiranje i održavanje liftova u garantnom i postgarantnom periodu je takođe delatnost LSP d.o.o.\r\nReference radi ovde su nabrojani liftovi sa specifičnim pogonima i višim zahtevima koji LSPd.o.o. održava na sledećim objektima:\r\n\r\n- Poslovna zgrada NIS naftagasa, Novi Sad, sa 14 električnih liftova sa mikroprocesorskom komandom, bezreduktorskim pogonom i frekventnom regulacijom, brzine dizanja 2,5 m/sec.\r\n- Poslovna zgrada NIS naftagasa, Novi Sad, 1 hidraulični lift sa mikroprocesorskom komandom, ventilska grupa sa proporcionalnim elektronski regulisanim ventilom, brzine dizanja 1,00 m/sec.\r\n- Poslovna zgrada i proizvodni pogoni Fabrike lekova PharmaSwiss, Beograd, bezreduktorski liftovi sa frekventnom regulacijom 525 – 2000 kg brzine dizanja 1,0 m-sec.\r\n- Poslovna zgrada i proizvodni pogoni Fabrike lekova PharmaSwiss, Beograd, hidraulični lift 3000 kg brzine dizanja 0,3 m-sec.\r\n- Poslovna zgrada EPS-a u ul. Vojvode Stepe br. 412 u Beogradu, hidraulični liftovi sa mikroprocesorskom komandom, indirektnim pogonim 2:1, brzine dizanja 1 m/sec.\r\n- Poslovni centar Jinpros u Beogradu, električni liftovi sa mikroprocesorskom komandom , reduktorskim pogonom i tiristorskom regulacijom brzine dizanja 1,6 m/sec\r\n- Stambeni objekat u Beogradskoj ulici u Beogradu, sa mikroporcesorkom komandom, reduktorskim pogonom sa frekventnom regulacijom brzine dizanja 1,0 m/sec.\r\n\r\nPored ovoga održavamo i kod nas uobičajene liftove sa reduktorskim pogonom i drvobrzinskim motorima, kao i liftove sa relejnim komandama bez regulacije brzine dizanja.\r\n\r\nOsim usluga servisiranja posedujemo kadrove i opremu za popravku većine mikroprocesorskih kontrolera i pripadajuće opreme za upravljanje i zaštitu koji se primenjuju na liftovskim postrojenjima u upotrebi kod nas.\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n