A A

O nama

Preduzeće LSP d.o.o. je u privatnoj svojini osnovano 1995. godine. Za svoju delatnost poseduje sve potrebne licence i odgovarajući kadar.

Sedište preduzeća je na Novom Beogradu, ulica Bulevar maršala Tolbuhina 42.

Tel: +381 (11) 3180920, 3180149, Fax: +381 (11) 3187461

PIB 100137996; PDV 135170243

Matični broj 17067176; Registarski broj 01317067176;

Šifra delatnosti 45320

Komercijalna banka AD Beograd 205-4652-03

Web: www.lsp.co.rs, e-mail: office@lsp.co.rs

Licenca za projektovanje Licenca za izvodjenje Evidencija za pdv Evidencija za PIB
Licenca za projektovanje Licenca za izvodjenje Evidencija za pdv Evidencija za PIB